AquaТhermica с топлообменник
Innovations
65°C БГВ
75% спестяване
CO₂
Възобновяема енергия

AquaТhermica с топлообменник

AquaThermica с топлообменик – Модели с обем 200 л и 260 л с възможност за свързване с други източници на възобновяема енергия като PV и соларни системи или котли.

 

Виж всички продукти

AquaТhermica без топлообменник

AquaThermica без топлообменик – Модели с обем 200 л и 260 л с възможност за свързване с източник на възобновяема енергия - PV система.

 

Виж всички продукти

AquaТhermica без топлообменник
Innovations
65°C БГВ
75% спестяване
CO₂
Възобновяема енергия