Обем 98 L
Енергиен клас A+
Максимално работно налягане 8 bar
Диаметър 520 mm
Време за загряване 7:04 h:min
Профил на източване M
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термодинамичния бойлер (90% отн. влажност) -5 ÷ 43 °C
Честота 50 Hz
Захранване 1/N/220-240 V
Компресор Ротационен
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж 4 ÷ 40 °C
Защита на компресора Термоизключвател с автоматично възстановяване
Вентилатор Центробежен
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат 60 [70] °C
Защита на мотора Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване
Кондензатор Външно навит без контакт с водата
Транспортно тегло 70 kg
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела Да
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 3.4
Топлинна мощност на термопомпения агрегат (P rated) Active hot gas defrost with kW
Хладилен агент R513 a
Количество хладилен агент 760 g
Потенциал за глобално затопляне 631
CO2 еквивалент 0.480
Max. quantity of hot water at 40; V40; [EN16147:2017] 135 L