Обем 143 L
Охлаждащо вещество R513 a g
Енергиен клас A+
Максимално работно налягане 8 bar
Височина 1682 mm
Диаметър 541 mm
Време за загряване 9:08 h:min
Профил на източване L
Мощност на електрическия нагревател 1.5 kW
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термодинамичния бойлер (90% отн. влажност) -5 ÷ 43 °C
Честота 50 Hz
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] 884.2 kWh
Захранване 1/N/220-240 V
Компресор Ротационен
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж 4 ÷ 40 °C
Защита на компресора Термоизключвател с автоматично възстановяване
Средна консумация на термопомпения агрегат 0.239 kW
Вентилатор Центробежен
Защита на мотора Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване
Кондензатор Външно навит без контакт с водата
Транспортно тегло 82 kg
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 3.4
Хладилен агент R513a
Количество хладилен агент 760 g
Потенциал за глобално затопляне 631
CO2 еквивалент (CO2e) 0.480
Обем на смесена вода при 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) 178 L
Средна консумация на ТП 0.239 kW