Обем 260 L
Енергиен клас A+
Максимална
работна температура
75 °C
Максимално работно налягане 8 bar
Диаметър 630 mm
Профил на източване XL
Мощност на електрическия нагревател 1.5 kW
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термодинамичния бойлер (90% отн. влажност) -10 ÷ 43 °C
Честота 50 Hz
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] 1136 kWh
Захранване 1/N/220-240 V
Компресор Ротационен
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж -4 ÷ 40 °C
Защита на компресора Термоизключвател с автоматично възстановяване
Максимален ток 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Необходима защита от претоварване 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система)
Вентилатор Центробежен
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат 65 °C
Вътрешна защита Защитен термостат с ръчно възстановяване
Номинална вместимост на въздуха 360 m³/h
Защита на мотора Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване
Кондензатор Външно навит без контакт с водата
Транспортно тегло 110 kg
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела Да
Минимална височина
на помещението
2055 mm
Размразяване Active 4-way valve
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 3.6
Ниво на защита IPX4
Хладилен агент R513a
Количество хладилен агент 1100 g
Потенциал за глобално затопляне 631
CO2 еквивалент (CO2e) 0.693
Средна консумация на ТП 0.400 kW