Надграждайки досега съществуващото решение Piston 1, TESY усъвършенства допълнително този процес, като значително увеличава количеството топла вода при хоризонталните модели – с до 40 % [1]. С PISTON 4 вече можете да разполагате със същия обем топла вода, както при вертикален модел със струйник PISTON 1 [2].

Piston 4 осигурява максимално ефективно използване на целия обем от топла вода, независимо от дебита на черпене и при едновременно потребление от няколко точки.

 

1 - Валидно за някои хоризонтален модели TESY с PISTON 4 в сравнение с хоризонтален бойлер TESY с PISTON 1, при дебит на водата 10 л/ мин.

2 - Валидно за 80 л хоризонтален бойлер TESY с PISTON 4 в сравнение с вертикален бойлер TESY с PISTON 1, при дебит на водата 10 л/ мин.

Сравни

Изтрии всичко