Електронният терморегулатор отчита с много по-висока прецизност температурата на отопляваното помещение, в сравнение с механичния биметален терморегулатор. Точността на електронния модел е ±0.1°С., докато на механичния такъв е ±3°С. Оттук идва и възможността за пестене на електроенергия.

Сравни

Изтрии всичко