От 01.01.2018 г влезе в сила регламент 2015/1188, определящ минималните изисквания за енергийна ефективност на отоплителните уреди.
Всеки конвектор, с възможност за стенен монтаж, трябва да достига минимална стойност на сезонната енергийна ефективност при отопление от 38%.
Електрическият конвектор Conveco Cloud, притежава възможно най-високият процент на сезонна енергийна ефективност от 40%. Това се дължи на Електронния терморегулатор със седмичен програматор и вградените ERP свързани функции: Отвоерн прозорец, Адаптивен старт и Управление през Интернет.

Сравни

Изтрии всичко