До 65°C гореща вода за битови нужди, загрята единствено чрез работата на термопомпения агрегат. Това позволява достигане на желаната температура чрез минимално използване на електрическа енергия..

Сравни

Изтрии всичко