Уредът е пригоден за свързване към алтернативни източници на енергия. Термопомпеният бойлер може да се свърза със слънчеви колектори, фотоволтаични системи и котли на различни горива.

Сравни

Изтрии всичко