Екологичен продукт, работещ с възобновяема енергия, което води до по-ниски емисии на CO21

1 - Според Европейския пазар и статистически доклад за Европейската асоциация за термопомпи 2018.

Сравни

Изтрии всичко