Завод за маслени радиатори (капацитет над 300 000 броя/годишно)