Емануил Тотев, търговски директор на ТЕСИ ООД, пред “Капитал”

 

  TESY е създадена през 1993 г. и е част от „Фикосота холдинг“. Компанията произвежда електрически бойлери, високообемни бойлери с индиректно загряване, електрически отоплителни уреди и термодинамични бойлери за битова гореща вода. Уредите й достигат до над 50 държави на 4 континента. Дружеството оперира в четири продуктови категории и има четири завода – три в Шумен и един в Смядово. Заетите са над 850.

 

Каква е ситуацията с производството в заводите на TESY през времето на извънредното положение – отчитате ли спад на поръчки и приходи, има ли освободени служители или в платен/неплатен отпуск?

Добрата новина е, че в „TESY“ не сме спирали работа и не сме съкращавали служители. Това се дължи на естеството на бизнеса ни и пазарите, на които работим, както и мерките, които сме предприели. Още в началото на годината имахме интензивна комуникация с наш бизнес партньор в Китай, който продава там произведени от нас панелни конвектори, и разбирахме усложнената бизнес обстановка в страната вследствие на вируса, за който към онзи момент всички знаехме много малко. Още тогава стана ясно, че се затварят фабрики и офиси и се отлагат бизнес пътувания.

Улавяйки сигналите за промяната в обстановката в Европа, и особено в Италия, във втората половина на февруари в TESY предприехме редица мерки за съхраняване на здравето на служителите ни и осигуряване на устойчивост на бизнеса ни. Спряхме бизнес пътуванията извън страната, а след това и в България. Въведохме работа от вкъщи, където е възможно. Осигурихме предпазни средства и дезинфектанти. Разделихме работниците и служителите на потоци, с цел осигуряване на дистанция при пътуване със служебния транспорт, както и при работа в производствата и офисите ни. Започнахме ежедневното изпращане на вътрешен информационен бюлетин “TESY барометър” с данни за ситуацията с COVID-19 в държавите, където има наши служители, и в компанията. Закупихме бързи индикативни тестове и с помощта на медицински специалисти започнахме да тествахме хората ни в Шумен, като първата група включи служителите от „първа линия“. Това са хората, които се срещат с външни за компанията лица, посещават различни производствени площадки и вътрешни екипи в компанията или работят на разстояние по-малко от 2 метра един от друг. След направените индикативни и където е необходимо PCR тестове на над 70% от хората ни, засега нямаме идентифицирани случаи на колеги с коронавирус.

През март започна да се усеща ефектът от поетапното въвеждане на извънредно положение в България и в другите европейски държави. Затварянето на магазините в търговските центрове и ограничаването на свободното движение на потребителите доведе до намаляване на поръчките в България във втората половина на месеца както от веригите, така и от по-малките магазини. Аналогичните мерки в Европа имаха подобен ефект поради свиващото се потребление и несигурността, макар и с известно забавяне спрямо бизнеса ни в България, поради това, че поръчките за европейските ни клиенти до голяма степен вече бяха потвърдени и произведени. Въпреки това като цяло март и първото тримесечие бяха много добри за TESY.

Независимо че изпълнихме плановете си за продажби на около 90%, отчетохме най-доброто първо тримесечие в историята на компанията като размер на приходи и печалба в абсолютна стойност и отбелязахме ръст от близо 14% спрямо същия период на 2019 г. И все пак, тъй като актуализираният ни към онзи момент план за април предвиждаше спад с 10% спрямо целите ни, отложихме всички разходи, които не са от първа необходимост и актуализирахме графика за производство в съответствие с новия план за продажби. Отложихме и старта на производството на някои сезонни продукти, за да не генерираме допълнителни разходи, като ежедневно следим ликвидността на компанията.

Всичко това ни позволява не само да съхраним здравето, но и броя на нашите служители. Естествено, предвид намалелия обем работа във всички направления, насърчаваме хората ни да си вземат по няколко дни платен отпуск, тъй като не малко от тях са с прехвърлени дни от миналата година.

 

Какво очаквате за втория месец от извънредното положение?

 Въздействието на извънредното положение върху бизнеса е значително по-съществено през април, като това се очаква да се задълбочи през май. В много държави въведените мерки доведоха до спиране на работата на търговците на едро в нашия бранш. Тези, които продължиха работа, са вериги за електродомакински уреди и магазини от типа „Направи си сам“ и то само на някои пазари и при ограничения в работното време.

Междувременно в тези условия се отчита и една положителна тенденция, която очаквам да бъде трайна. Все повече хора започнаха да пазаруват онлайн, като разширяват набора от стоки, които купуват през този канал. В нашата индустрия това също дава известно добро отражение, въпреки че в редица държави продуктите са инсталационни. Например, за разлика от България, до известна степен Западни Балкани, Румъния и Украйна, на повечето пазари електрическият бойлер се поръчва и монтира от професионален инсталатор. Както можете да се досетите, достъпът до домовете и съответно дейността на инсталаторите буквално замря през април. Нещо, което онлайн тъговията не може да компенсира в нашия случай. Вследствие на това очакванията ни за април са за спад с около 20% спрямо целите, които си бяхме поставили в началото на годината.

Нашето очакване е, че предстоящото намаляване на ограниченията за движение на хората и плавно рестартиране на дейност в редица сектори на икономиката в България и в другите европейски държави, което се предвижда за май, ще доведе до активизиране и на нашите клиенти. Предвид сроковете за производство и доставка обаче икономическият ефект ще бъде по-осезаем през юни. Това се обуславя и от факта, че през май започващите работа бизнес партньори ще се фокусират върху това да реализират продажби и да намалят наличните си стокови запаси преди на направят нови поръчки.

 

Какви са бизнес очакванията ви за цялата година?

Все още е трудно да се прогнозира какъв резултат можем да очакваме за годината като цяло. Мобилизирани сме и имаме необходимия капацитет и ресурси да наваксаме изоставането, но това до голяма степен зависи от пазарите ни. Възможно е изоставането, което натрупваме в първото полугодие, да бъде наваксано през второто и ще направим всичко по силите ни това да се случи.

 

Кои са основните проблеми пред бизнеса ви сега?

 Нашият стремеж е да не забавяме плащания, въпреки предизвикателствата на текущата бизнес обстановка, и до момента избягваме да го правим. Междувременно обаче редица наши клиенти се обърнаха към нас с молба за отлагане на поръчки и на плащания за вече получени доставки. Това със сигурност поставя ликвидни предизвикателства, които активно управляваме, като договаряме допълнителни разсрочвания с клиентите си така, че да спазим условията на кредитните лимити за тях и междувременно да си осигурим регулярен паричен поток.

 

Ще ползвате ли някоя от икономическите мерки на правителството – 60/40 например?

 Добре е, че правителството разработи мерки за подпомагане на бизнеса. Според нас от тях би трябвало да се възползват най-засегнатите сектори като транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, козметични, развлекателни и други видове услуги, които трябваше изцяло или частично да преустановят своята дейност. За момента нямаме намерения да се възползваме от наличните икономически мерки. По-скоро се надяваме на скорошното възобновяване на пълноценна икономическа дейност при спазване на необходимите мерки за предпазване от разпространение на COVID-19. Смятаме това за жизненоважно не само за TESY и икономиката ни, но и за физическото и психическото здраве на народа ни. Нашето разбиране е, че тази криза е много различна от онази, която светът преживя в периода 2007-ма – 2009-та година. Няма недоверие към финансовия сектор, който осигурява основен ресурс за бизнеса и не е налице икономическа дестабилизация. Напротив, хората не са загубили доверие, защото са свидетели, че се полагат всеобщи целенасочени усилия за справяне със заразата и връщане към нормален ритъм на живот и правене на бизнес. Искрено се надяваме съвсем скоро да чуем новини и за ефикасна ваксина срещу коронавируса.

През април получихме удостоверения за наши патенти за INSUTECH технологията и за нова разновидност на PISTON Effect, което е решението ни за управление на стратификацията на водата в електрическия бойлер. Междувременно, излезе регистрацията на марката TESY в САЩ и подадохме документи за нов технологичен патент. Всичко това ни прави оптимисти.