Емануил Тотев: TESY продължава своята географска експанзия

Емануил Тотев е директор Маркетинг, Продажби и Логистика в TESY.

Той е магистър по бизнес администрация от University of Sheffield, а предишният му опит включва работа в компании, като KPMG Bulgaria, където е бил директор Сливания и придобивания, и Програма ФАР за преструктуриране и приватизация като координатор на проекти.

Вижте какво заяви той в интервю за Profit.bg:

Г-н Тотев, каква е равносметката от изминалата 2017 г. за TESY?

2017 г. със сигурност беше поредната много успешна за TESY година. Ако успехът трябва да бъде изразен в цифри – от една страна, удвоихме приходите си от продажби спрямо 2014 г., което ни дава увереност, че можем да направим същото и до 2020 г. спрямо 2017 г.

От друга – произведохме над 700 хиляди електрически бойлера, над 25 000 бойлера с индиректно нагряване и над 100 хиляди панелни конвектора. Това нарежда TESY в челните места като производител в Европа в нашите основни продуктови категории.

През изминалата година семейството на TESY Cloud продуктите с управление през интернет се разшири с предлагането на пазара, първо в България, а след това и в останалите над 50 пазара, на които ние работим, на умен електрически бойлер modEco Cloud.

Не е нужно да навлизаме в подробности, но е важно да споменем, че продължаваме своята географска експанзия. Тук не можем да не отбележим и два любопитни факта, свързани с обръщане на тенденцията на стоковия поток от Китай и Турция – страни, за които през 2017 г. изнесохме значителни количества панелни конвектори и маслени радиатори.

Несъмнено за нас успехът е напълно осезаем, когато получим признанието от другите. В тази връзка, ние сме особено горди с две награди, а именно – True Leader на ICAP Bulgaria за финансовата 2016 г., както и първо място в категория „Качество на стоките“ на авторитетното списание Forbes.

Честта да бъдем отличени с подобни призове е огромна, защото разбираме, че всички усилия през годините са имали смисъл и са високо оценени.

Кои бяха основните предизвикателства, пред които бяхте поставени и преодоляхте ли ги?

Основните предизвикателства пред компания като нашата, която вече има зад гърба си почти 25-годишна история, но продължава да развива бизнеса си изключително динамично, особено на пазарите извън България, е да съумее да направи този растеж устойчив.

Затова е необходим фокус не само върху развитието на бизнеса, но също така и преосмисляне на бизнес модела, търсене на ефективности в основните бизнес процеси, ежегодни инвестиции в нови технологии, както и организационно развитие.

В тази връзка, предизвикателствата бяха и продължават да бъдат свързани с това, като управленски екип да успяваме да балансираме между търсенето на нови възможности за бизнес развитие, сключването на големи сделки с международни клиенти и същевременно да отделяме достатъчно внимание на останалите аспекти, които споменах.

По отношение пазарните реалности, съществено предизвикателство беше кампанията ни за увеличаване на цените, на които продаваме нашите продукти, като в много случаи първи направихме тази стъпка, дори и на пазари, където все още нямаме лидерска позиция и не сме ценоопределящата компания.

Това увеличение, разбира се, не беше самоцелно. То беше продиктувано от няколко фактора, а именно – продължаващ тренд за нарастване на цените на основни суровини и материали за нашето производство; влизането в сила на нови, още по-стриктни европейски регулации по отношение на електрическите бойлери от 26.09 2017; нов регламент по отношение на енергийна ефективност на панелните конвектори, който важи от началото на тази година – в средата на отоплителен сезон 2017-2018 г.

Не на последно място със сигурност по важност, нашият фокус е непрекъснато да подобряваме продуктите си, не само за да отговорим на регулаторните изисквания, но и за да можем да предложим на крайните потребители повече ползи.

Също така, предизвикателство беше и продължава да бъде намирането на квалифицирани специалисти, които да можем лесно да приобщим към нашата фирмена култура и то не само в България, но и в чужбина. Става дума за специалисти по продажби, обслужване на клиенти, логистика, продуктов мениджмънт, инженеринг, а дори и за производствени позиции.

Тъй като осъзнаваме, че е трудно да се справим с всички предизвикателства сами, ние отдавна сме оценили ползата от работата с външни партньори, като целта ни е да се учим от най-добрите. Имаме съвместни програми за обмен на добри практики в областта на развойната дейност, производството и управлението с бизнес партньори, които са глобални лидери в нашата индустрия.

Освен това, работим съвместно с Кайзен Институт от Португалия за подобряване на бизнес процесите ни, с фокус върху производството, логистикато и управлението на веригата на доставките като цяло.

Как се правят иновации в малка страна и каква е формулата, която стои зад успеха на всеки патент?

Всъщност България, като брой население, вече не е малка страна в Европа, а по-скоро средна по размер, макар че икономиката ни е по-слаба от тези на други европейски държави с подобна територия и население. Нашето мислене и нагласа отдавна са излезли извън географските предели на страната, не само по отношение на продажбите, но и по отношение на модела ни на работа.

За дизайн и разработване на нови продукти ние от години успешно партнираме с водещи компании в своята област. През изминалата година интерес за сътрудничество с нас проявиха и световни лидери в областта на топлотехниката, професионалните уреди и домакинските електроуреди от  Германия, Швеция, Португалия, Турция както и други държави.

Независимо, че е фамилна компания, с управление и производство, базирани в България, TESY е все повече международна компания, която разширява своя състав от международни специалисти в областта на продажбите, продуктовото развитие и инженерната дейност.

Успехите ни в генерирането на иновации и патентовани решения, които са тествани и познати, както от наши партньори, така и от конкуренти, е свързан с визията ни за развитие. Тя се състои в това да вдигаме летвата в индустрията по отношение на иновативни решения и качество на продуктите ни, наред с партньорствата, които изграждаме за съвместна работа с академичните среди в България и специализирани компании, например в областта на информационните и облачните технологии.

При всички положения, като потребителски ориентирана компания, технологичните решения, някои от които след това биват патентовани, разработваме с оглед на това да направим нещо повече за крайния потребител. Да го накараме да се усмихне, не само когато вижда за първи път, но и когато ползва наш уред.

TESY участва редовно на различни световни изложения. Успявате ли да „сверите часовника“ и може ли да бъде поставена България на картата на света по отношение на иновативни технологични решения?

Според мен България от години е на картата като привлекателна дестинация за живот и развиване на бизнес. Всички знаем, че страната ни е сред десетте най-предпочитани аутсорс дестинации в света.

Това се дължи на няколко фактора – благоприятна среда и облекчени условия за стартиране на бизнес, с атрактивна фискална рамка; удобна географска локация между Европа и Азия и висококвалифицирани кадри срещу все още сравнително ниски разходи за труд.

В тази връзка, не е случайно, че световни компании са базирали свои центрове за споделени услуги и развойна дейност и производство в България. Тук става дума не само за информационни технологии, но също така за други високотехнологични индустрии, фармация, компоненти за автомобилостроене, авиоинженерство и лека промишленост.

Всичко това съдейства за забавяне на темпа на изтичане на висококвалифицирани кадри, в това число инженери. Освен това напоследък забелязваме и обратна тенденция. Има постепенно завръщане на българи завършили висше образование и поработили в чужбина, както и интерес от инженери и други специалисти от държави от Европейския съюз и извън него.

Всичко това, наред с развиването на среда в TESY, която стимулира проактивност и даването на идеи от търговци, маркетинг специалисти, хора, пряко ангажирани в производството и инженери, които се занимават с развойна дейност, способства за това да сме в състояние ежегодно да представяме нови продукти, да бъдем едни от първите в нашата индустрия, които излизат със съвременни дизайнерски и технологични решения и непрекъснато да подобряваме своите изделия, конструктивно и качествено.

Как виждате развитието на компанията в следващите 5 години? Ще станем ли свидетели на нови патенти и продукти?

Със сигурност ще станем свидетели на такива, предвид казаното дотук. Но да бъда конкретен за 5 години напред е изключително трудно предвид динамичната среда, в която живеем. Преди години системата беше настроена да разсъждаваме в „петилетки“. Ние сме взели решение, да дефинираме стратегия за развитие за период от 3 години, която обновяваме ежегодно.

 

Както споменах, в стратегията ни 2020 сме заложили да удвоим приходите от продажби, които реализирахме през 2017 г., като наред с това повишим и рентабилността. Това ще се реализира чрез навлизането ни на нови за нас големи пазари за електрически бойлери в Европа и други континенти, чрез развитие на нови продуктови категории, каквито са термопомпите за водонагряване, в които е бъдещето на енергийно ефективния електрически бойлер.

Ще разчитаме и на дизайн от ново поколение в три от основните ни категории продукти – в това число електрически бойлер, панелен конвектор и стенна термопомпа за водонагряване, където понастоящем работим с водещо италианско дизайнерско студио, известно от автомобилната индустрия.

Предстоят инвестиции за разширяване на производствените мощности за електрически бойлери и панелни конвектори и усвояване на производство на термопомпи за водонагряване. Разглеждаме възможности за придобиване на компании, които да ни осигурят добавянето на наложени търговски марки, продукти, каквито към момента нямаме в своето портфолио, както и по-бързо навлизане в стратегически за нас пазари.

Кои са трите основни принципа, върху които градите успеха на бизнеса си?

Най-напред бих искал да благодаря за този въпрос. Цифрата 3 напълно съвпада с нашите фирмени ценности, които спокойно можем да кажем, че са и основни принципи, обобщаващи културата и вярванията на компанията.

Корпоративният мироглед на TESY се гради върху плам, иновации и доверие. Дълбоко вярваме, че точно те ни правят конкурентноспособни.

Плам

Нашият пламенен екип от професионалисти си поставя амбициозни цели. Чрез личен пример създаваме култура, която вдъхновява хората да дават всичко от себе си. Влагаме сърце и ум в това, което правим и сме част от динамичната промяна.

Иновации

Хората на TESY са отворени към иновациите, жадни за знания и вдъхновени да творят. Променяме статуквото, като използваме най-съвременните технологии за превъзходна функционалност и впечатляващ дизайн.

Доверие

Споделената визия за откритост и почтеност е в основата на дългосрочните партньорства на TESY. От уважение към личността, предлагаме надеждни продукти и качествено обслужване. Водени сме от готовност за съдействие, лоялност и доверие.