Производствена практика в TESY

Ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (гр. Шумен), специалност „Електрически Инсталации“ успешно проведоха своите производствени практики в TESY.

В рамките на три месеца, специалисти от компанията, помагат на учениците да придобият практически опит по това, което изучават, в зависимост от избраната специалност.

За времето на практиката, учениците бяха разделени на две групи, водени от Димитър Стоянов – Старши Мениджър Производствена Поддръжка и Пламен Илиев – Енергетик.

Учениците имаха възможност да работят върху реален проект – изработване на електрическо табло, което след приключване на практиката, да бъде предоставено на гимназията за бъдещи практически обучения.