TESY взе участие в бизнес форума „My Success Cloud“

TESY взе участие по време на бизнес форума „My success”, организиран от списание Enterprise, което от 2010 г. насам ръководи и обединява серия от форуми за добри практики от бизнеса на водещите български компании – “За Вашия успех – практически опит от ТОП мениджъри в България”. Темата, която събра всички ключови за България компании, в това число и TESY, бе Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 – тенденции и иновации в свързания свят.  По време на събитието, експерти от сектора на технологиите, комуникациите и кибер сигурността коментираха най-новите тенденции в облачната трансформация, иновациите при комуникациите, изкуствения интелект, автоматизацията и защитата на данните.

Основен фокус на темата, която представи Анита Стоянова – продуктов мениджър в бизнес направление „Електрически бойлери“ в TESY, бяха предизвикателствата пред производителите с навлизането на IoT („интернет на нещата“), споделяйки с аудиторията, че основните такива, които компаниите срещат при разработването и пускането на пазара на т.нар. умни продукти, са както технологични, така и свързани с бизнес средата и пазара. От технологична гледна точка те включват защита и back-up на информацията, връзката продукт-облак, както и наличието на надежден партньор за ИТ инфраструктурата, но и човешки ресурс в компанията, който да може да реагира своевременно. Бизнес предизвикателствата от своя страна засягат възможността за релизация на продукта на пазара, т.е. той да е ценовоефективен, и в същото време надежден.

Като налагащи се тенденции, от гледна точка на бизнеса, експертите във форума определиха децентрализацията на облака, т.е. голяма част от изчислителната мощ се изнася близо до потребителите. Информацията, която трябва да се обработи, се разделя на порции в малки облаци. Целта е от една страна да не се натоварва облака, а от друга да се намали времето за достигане на всички данни до него.

Ако погледнем пазара и нагласите на клиентите, тенденциите все по-ясно се насочват към закупуването на готови програми и интегрирането им в различни устройства, а не към купуването на услуги. Това, както и предходната практика, ще превърне доставчиците на софтуерни услуги в момента, в консултанти по интеграция в облака.