Уважаеми господине/госпожо,

С настоящото Ви уведомяваме, че „ТЕСИ“ ООД стартира превантивна кампания за  изтегляне от пазара, изземване от потребителя и доброволна техническа поддръжка на един електрически бойлер от конкретна партида.

Електрически бойлер BILIGHT 120 л. с дясна серпентина

GCVS 120 44 20 B11 TSRP

TIN: 305148

Batch/Партида: 2023070630

Закупен на 17.07.2023 г.

От търговски обект: ЕТ “РОДОПИ-П-КРЪСТЮ ПЕТКАНСКИ“

гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №34

Установихме конструктивно несъвършенство по отношение на вложен материал. Като взехме предвид естеството на идентифицирания риск, свързан с безопасното използване на уреда, решихме да проведем превантивна кампания, за да избегнем риск от евентуален токов удар, възможен, в случай че не бъдат изпълнени изискванията за монтаж, описани в инструкциите за употреба и поддръжка.

Като социално-отговорна компания, силно ангажирана с безопасността на потребителите, TESY разработи решение за техническа поддръжка, насочено към елиминиране на риск за живота, здравето и имуществото на потребителите, състоящо се във връщане на засегнатия от компанията уред и да го замените с друг от същия вид, цена и качество или да изберете възстановяване на заплатената от Вас цена за засегнатия уред към момента на неговото закупуване. Всички разходи по връщане на уреда са за сметка на „ТЕСИ“ ООД.

В случай, че сте закупили електрически бойлер на посочената дата от споменатия търговски обект по-горе, Ви призоваваме да проверите дали Вашият уред е засегнат от кампанията, като въведете серийния му номер в полето за търсене по-долу, за да можем да предприемем следващите стъпки – замяна или възстановяване на заплатена цена, по Ваш избор.

Имате ли други въпроси? Разгледайте отговорите на често задаваните въпроси за повече информация.

Въведете серийния номер на модела тук:

*Серийният номер започва с цифрата 2 и съдържа 17 или 12 цифри, в зависимост от вашия продукт.