Термопомпени бойлери за битова гореща вода

 

4 Продукти

 

Термопомпените бойлери са уреди за високоефективно подгряване на битова гореща вода . Това  са уреди  последно поколение тип „въздух- вода „ с най- висок клас енергийна ефективност.

 

Виж повече

Термопомпени бойлери за битова гореща вода
Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А

Високообемни бойлери за битова гореща вода, енергиен клас А

 

6 Продукти

 

Най- висок клас подово стоящи бойлери с индиректно нагряване , отговарящи на най-високите очаквания за енергийно ефективни уреди на европейските пазари.

 

Виж повече

Високообемни бойлери за подов монтаж

 

18 Продукти

 

Широка гама подово стоящи бойлери за битова гореща вода, предлагащи се с един или с два топлообменника, които осигуряват комфорт и подсигуряват потреблението, както на едно и многофамилни жилищни сгради, така и на обекти с индустриално приложение.

 

Виж повече

Високообемни бойлери за подов монтаж
 Високообемни бойлери за подов монтаж с топлообменник с увеличена площ

Високообемни бойлери за подов монтаж с топлообменник с увеличена площ

 

13 Продукти

 

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с увеличена площ на топлообменника предназначен за употреба с термо помпи. Бойлерите се предлагат с топлообменник с голяма площ, с двойно навит топлообменник, както и с два двойно навити топлообменника.

 

Виж повече

Високообемни бойлери за подов монтаж за употреба с газов котел

 

1 Продукти

 

Гама подово стоящи бойлери за битова гореща вода, подходящи за монтаж под стенен газов котел, както и електрически котел.

 

Виж повече

Високообемни бойлери за подов монтаж за употреба с газов котел
Буферни съдове за битова гореща вода

Буферни съдове за битова гореща вода

 

8 Продукти

 

Широка гама емайлирани подовостоящи бойлери за битова гореща вода .

 

Виж повече

Буферен съд за термопомпени инсталации

 

1 Продукти

 

Уред за стенен монтаж без топлообменници, за акумулиране на топла или студена вода.

 

Виж повече

Буферен съд за термопомпени инсталации
Буферни съдове за активни охладителни инсталации

Буферни съдове за активни охладителни инсталации

 

3 Продукти

 

Уреди, специално разработени за вграждане в охладителни инсталации, с конструкция предотвратяваща образуването на конденз.

 

Виж повече

Буферни съдове за отоплителни инсталации

 

22 Продукти

 

Широка гама буферни съдове за вграждане в отоплителни инсталации. Буферите се предлагат без топлообменник, с топлообменник, както и с два топлообменика.

 

Виж повече

Буферни съдове за отоплителни инсталации
Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации с хигиенна серпентина за битова гореща вода

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации с хигиенна серпентина за битова гореща вода

 

6 Продукти

 

Бойлери, комбиниращи в един уред буфер за отоплителна инсталация и производство на битова гореща вода на проточен принцип. 

 

Виж повече

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank”

 

12 Продукти

 

Бойлери комбиниращи в един уред, буфер за отоплителна инсталация и обемен емайлиран бойлер . 

 

Виж повече

Комбинирани високообемни бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода - тип „tank in tank”
Слънчеви колектори
Соларни панели и системи