Високообемни бойлери за подов монтаж с двойно навит топлообменник с увеличена площ

Високообемни бойлери за подов монтаж с двойно навит топлообменник с увеличена площ

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с двойно навит топлообменник с увеличена площ се предлагат с обем от 160 до 500 литра за употреба с термопомпи.

 

Виж всички продукти

Високообемни бойлери за подов монтаж с два двойно навити топлообменника с увеличена площ

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с два двойно навити топлообменника с увеличена площ се предлагат с обем от 200 до 1000 литра за употреба с термопомпи.

 

Виж всички продукти

Високообемни бойлери за подов монтаж с два двойно навити топлообменника с увеличена площ