Бойлери ModEco → ModEco Cloud с управление през Интернет

Бойлери BiLight → BiLight Slim

Eлектрически панелни конвектори→ ConvEco (CN 04) с електронен терморегулатор

Електрически конвектори → Подови лъчисти конвектори

Отоплители за баня → Отоплители за баня

Вентилаторни печки →Вентилаторни печки

Вентилаторни печки → Стенни вентилаторни печки

Други отоплителни уреди → Външен отоплител