Как да изберем подходящ аспиратор?

КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ АСПИРАТОР ЗА МЕН?

Кухненският аспиратор предпазва кухнята Ви от неприятна миризма, от парата и дима, получени по време на готвенето. За да може да осигурява оптимален обмен на въздуха, мощността на аспиратора трябва да бъде съобразен с  обема на помещението. За да бъде ефективен, аспираторът трябва да може да осъществява 10 пречиствания на въздуха в помещението в рамките на 1 час.

По следната формула може да изчислим какъв аспиратор ни е нужен:

квадратурата на кухнята Х височината на кухнята X 10 = капацитета на аспирация, необходим за 10 пречиствания на въздуха в рамките на 1 час.

 

Пример:

При следните данни:

  • площ на помещението = 10 m2
  • височина = 2.6 m

10 m2 х 2.6 m х 10 = 260 m3/h - се нуждаем от аспиратор, който да може да извлича поне 260 m3/h

 Ефикасното отвеждане на отделените при готвене газове и пари, зависи и от правилната употреба на аспиратора: уредът трябва да се включва на най-ниската си скорост в началото на готвенето и след това скоростта да се увеличава, в съответствие с нарастването на количеството отделени пари. Когато готвенето завърши, скоростта трябва да се намали обратно до най-ниското ниво в продължение на 5-10 мин.

ВАЖНО! При постоянно отворена връзка с друго помещение определяща при избора на капацитет е общата квадратура.

 

 

КАК ДА ИЗБЕРЕМ МОДЕЛ?

В зависимост от модела, аспираторите могат да функционират по един от следните начини:

  • изсмукване, когато парите се отвеждат извън помещението;
  • филтриране, когато парите преминават през карбонов филтър и след това се връщат обратно в помещението.

Изборът на вида аспиратор зависи от Вашите предпочитания и особеностите на помещението. Моделите с отвеждане, трябва да бъдат свързани към подходящ за целта отдушник с помощта на въздуховод, който не трябва да бъде прекалено дълъг или да има много огъвания. Диаметрите на въздуховода и отдушника трябва да бъдат поне Ø120 mm. Моделите с филтър не изискват въздуховод, но правилната поддръжка на филтрите е изключително важна. Те трябва да бъдат заменяни периодично, в зависимост от честотата на използване.

 

Всички аспиратори имат филтър за мазнини, поставен на входа на въздуха към вентилатора, за да предпазват вътрешността му чис­та, чрез филтриране и задържане на най-тежките частици мазнина.

Този филтър може да бъде изра­ботен от синтетични материали или от метал (алуминий или не­ръждаема стомана). Текстилните филтри трябва да бъдат заменяни периодично, докато металните се свалят и измиват лесно, дори и в съдомиална машина.

Карбоновите филтри, намиращи се само във версията за филтрира­не, пречистват въздуха, преди да го върнат обратно в помещението. Тези филтри трябва да бъдат за­меняни на всеки 3-4 месеца.