Експерт метрологичен контрол и валидиращи тестове

| Шумен, България

Вярваме, че топлината е основен фактор в човешкия живот. TESY фокусира дългогодишен опит, иновации и плам, за да предложи уреди за отопление и топла вода.

30 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 60 държави, 4 континента и има повече от 1100 мотивирани и отдадени служители по света.

Стремежът да дадем повече на нашите клиенти е основополагаща философия на TESY и единствената непроменлива величина в динамичното развитие на компанията. През изминалите години TESY промени не само българския пазар за производство на електрически бойлери, но и световния.

Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не само в Европа, но и в световен мащаб.

За да можем да постигнем тази цел, търсим мотивиран и отдаден човек, който да работи на позицията

Експерт метрологичен контрол и валидиращи тестове

Описание на дейността:

- Планира дейностите по метрологичен контрол на средствата за измерване;

- Изготвя методики за вътрешна метрологична проверка ;

- Избира доставчик и организира метрологична проверка на еталони за контрол;

- Осъществява периодичен контрол на всички средства за измерване в лаборатории и производство свързани с технологичния, крайния и лабораторния контрол;

- Поддържа регистър на всички измервателни средства;

- За ключови процеси, съвместно с технолог, участва в изготвянето на анализи на измервателната система (MSA) и надеждност на процеса;

- Извършва периодични тестове за валидиране на ключови материали.;

Изисквания:

- Висше техническо образование;

- Умения за работа с измервателни прибори за електрически величини, линейна дължина;

- Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel);

- Опит в сферата на метрологичния контрол ще се счита като предимство.

Присъединете се към света на TESY и в замяна ще получите:

- Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;

- Пакет от допълнителни социални придобивки;

- Възможности за участие в програми за обучение и квалификация;

- Ръководен екип, който насърчава професионалното развитие, личностното израстване и взаимодействието между екипите.

Ако сте заинтересовани ни изпратете своя автобиография. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.


Кандидатствай