Възпитаниците на TESY

„Възпитаниците на TESY” е стипендиантска програма, предназначена за ученици, завършващи последен курс на средно образование.

 

TESY подкрепя придобиването на висше техническо образование, като отпуска следните стипендии:

 

  • Пълна „TESY отличник” стипендия – покриват се всички учебни такси и се отпуска месечна стипендия в размер на 350 лв. за всеки учебен месец

 

  • Пълна TESY стипендия – покриват се всички учебни такси и се отпуска месечна стипендия в размер на 300 лв. за всеки учебен месец

 

  • Частична TESY стипендия – покриват се всички учебни такси

 

Факултетите, в които може да се обучавате са: Машинно-технологичен факултет, Електротехнически факултет, Факултет по изчислителна техника и автоматизация, Факултет автоматика, Факултет по електронна техника и технологии в Технически Университет Варна, Русенски Университет „Ангел Кънчев” и Технически Университет София.

 

По време на обучението ще можете да съчетавате теоретичните академични знания с практическия опит по време на летните стажове в TESY. След дипломирането ще бъдете назначен като инженер в TESY на трудов договор.

 

Ако искате да разберете повече за програмата или желаете да кандидатствате, моля пишете ни на recruitment@tesy.com.

Може да се свържете с нас и на телефон: 054/ 859 129