Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) награди българските енергийни скаути с тематични пътувания в България. Петима скаути посетиха три компании и намиращи се наблизо исторически забележителности. Една от тях е TESY в град Шумен.

Интересни исторически факти и примери, доказващи пионерският и иновативен дух на компанията, бяха споделени от г-н Христо Славов, оперативен директор Бизнес Юнит Отопление.

По време на презентацията на продуктовото развитие в последните 5 години в посока енергийна ефективност, скаутите научиха 4 –те основни продуктови категории, които се разработват и произвеждат в компанията – електрически бойлери, отоплениe и грижа за въздуха, бойлери с индиректно загряване, термопомпени бойлери. Всяка категория се характеризира с многобройни решения и широка гама от уреди. Инж. Димитър Василев, ръководител отдел Център за Бизнес и продуктови иновации Термопомпи и ВОБ, и Димитър Стоянов, старши мениджър Производствена Поддръжка Бизнес Юнит Електрически Бойлери, представиха в детайли отделни продукти, тяхното приложение и числовото измерение на спестената енергия на база брой произведени продукти след въвеждането на различни енергийно ефективни мерки и иновативни решения.

След презентационната част от групата от енергийни скаути посети производствената линия за високообемни бойлери, буферни съдове и термопомпи,  както и модерната лаборатория и изпитателен център, представена от Станислав Станков, мениджър лабораторни изследвания и анализи.