Позиция на ТЕСИ относно военния конфликт между Русия и Украйна


Уважаеми партньори,


Като мултинационална компания, ние в ТЕСИкатегорично осъждаме продължаващата военна инвазия
на територията на Украйна и се присъединяваме към призива на международната общност за мир.
Поради произтичащата несигурност, временно сме преустановили доставките на стоки и търговска
дейност в Украйна, Русия и Беларус до разрешаване на текущата ситуация.


Междувременно сме изключително загрижени за нашите хора, техните семейства и всички потърпевши
от ужаса и последствията на войната.


В постоянна комуникация сме със служителите на ТЕСИ и сме предложили всякаква помощ, от която
биха имали необходимост. Що се отнася до екипа ни в Украйна това включва предложение за
релокация на тях и семействата им, както и храна и подслон.

На колегите ни в Русия сме гарантирали непроменени условия на труд в настоящото време на несигурност.


Дарили сме електрически бойлери, отоплителни и домакински уреди за оборудване на жилища за
украински бежанци в България. В комуникация сме с правителствени и неправителствени организации
с цел съдействие за посрещане на нуждите от първа необходимост на бежанците, като сме
предложили и възможности за работа в ТЕСИ.


Дотолкова, доколкото веригата ни на входящи доставки не е пряко засегната от военния конфликт,
производствената и търговската ни дейности на другите пазари продължават да бъдат стабилни.
Следим отблизо динамиката на ситуацията и предприемаме проактивни мерки с цел осигуряване на
нормалното функциониране на бизнеса ни.


Надяваме се на бързо разрешаване на конфликта и установяване на мир.


Бъдете здрави,
Ръководството на ТЕСИ