ТЕСИ ООД стана един от първите притежатели на Удостоверение за зелена енергия. Компанията е  най-големият производител на бойлери и отоплителни уреди в България и вече използва 100% произведена от възобновяеми източници електроенергия.

Удостоверението беше официално връчено на собственика на ТЕСИ, Жечко Кюркчиев, от управителя на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, Пламен Стефанов.

Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единственият доставчик в България, който предоставя възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

“Отговорното отношение към околната среда е един от основните приоритети за ТЕСИ и е заложено като част от дългосрочната стратегия за развитие на компанията. То се изразява не само в използването на високотехнологични машини и оборудване, но и в проектирането и внедряването в производство на електрически бойлери с висок енергиен клас и ниски енергийни загуби. Закупуването на зелена енергия от Енерго-Про е естествена част от този процес”, сподели Жечко Кюркчиев, собственик и управител на ТЕСИ.

"Българският бизнес проявява все повече отговорност към опазването на природата. Подкрепата на екологичното производство на електроенергия е един от начините всяка компания да докаже, че мисли за околната среда. Горд съм, че ЕНЕРГО-ПРО е единственият доставчик, който дава възможност на своите клиенти да купуват 100% зелена енергия. Партньорството ни с ТЕСИ в тази насока е поредното доказателство, че големите български компании полагат грижи за съхраняването на природата", заяви управителят на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, Пламен Стефанов.