ТЕСИ направи дарение към „МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар.

Лечебно заведение лекува пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, пациенти нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние.

Болницата получи 30 конвектора и 5 бойлера от ТЕСИ, за да внесе повече топлина и комфорт в живота на своите пациенти.