8 юни 2016 г., Изпълнението на мащабен инвестиционен проект за модернизиране на съоръженията в заводите на ТЕСИ ООД с наименование ”TESY Goes Greener”на стойност 2 000 000 лева приключи.

В присъствието на посланика на Кралство Норвегия в България, г-жа Гюру Катарина Викьор, посланика на Норвегия в Румъния, г-жа Тове Брувик Вестберг, зам. кметовете на град Шумен - д-р Светлана Маркова и инж. Боян Тодоров, представители на норвежката държавна агенция Иновация Норвегия и други официални лица, в град Шумен бе официално представен проекта.

Основните цели на проекта са внедряване в редовно производство на иновативно оборудване и технологии за постигане на енергийно ефективни процеси и подобряване на условията на труд.

Отговорното отношение към околната среда е един от основните приоритети за ТЕСИ, като то се изразява не само в използването на високотехнологични машини и оборудване, но и в проектирането и внедряването в производство на електрически бойлери с висок енергиен клас и ниски енергийни загуби.

 

Инженерите на ТЕСИ създадоха и развиха иновативна технология INSUTECH за прецизно равномерно разпределение на изолацията с висока плътност, базирана на щадяща околната среда PU формула без CFC и HCFC. Едно от основните изисквания за осъществяването на INSUTECH е стабилната температурна производствена среда, което е постигнато и чрез изпълнението на TESY Goes Greener. По този проект ТЕСИ внедри и централизирана система за енергиен мониторинг. Нейната роля е в непрекъснатото и детайлно записване и анализиране на данни за енергопотреблението в различните производствени зони, на базата на които инженерите ежедневно оптимизират енергийните загуби и имат възможност да намерят нови решения за увеличаване ефективността на процесите.

 

Сред основните аспекти от развитието на TESY е инвестирането в оборудване и оптимизиране на производствените процеси. Закупените нови компресорни мощности и пещ за изпичане на стъклокерамичното покритие са последно поколение иновативни технологии, работещи изключително ефективно, с ниско потребление на енергия и генериращи икономии от порядъка 20% до 50% в сравнение със стандартно оборудване. Чрез тях се гарантира и повторяемост и стабилност на технологичните параметри,  което е предпоставка за високи качествени показатели, покриващи без отклонения високите изисквания към електрическите бойлери на TESY. Инвестициите по проект “TESYGoes Greener” допринасят и за съществено намаляване на технологичния отпадък (с до 90%) от процеси, имащи отношение към околната среда. Намаляват се съществено (с до 70%) и разходите за отопление и климатизиране на производствените зони, както и енергийните разходи за осигуряване на осветеност, което в същото време подобрява и условията на труд.

 

Проектът се изпълни на територията на производствените площадки в гр. Шумен и се осъществи с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG10 – Иновации в зелената индустрия. Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия, част от Министерство на търговията, индустрията и рибовъдството на Норвегия. Мотото на програмата е „Добро за бизнеса – добро за околната среда“.

 

Проектът е в синхрон с насоките на ЕС към инвестиране в „зелени” технологии и намаляване на енергопотреблението, както и  с националната стратегия на България и регионална стратегия на Шумен за намаляване на използваните енергийни ресурси и увеличаване на заетостта.