ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

             На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички потребители на www.tesy.com са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на потребителите на www.tesy.com, за нашите отговорности като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. ТЕСИ се придържа стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни, извършвана през уебсайта.

        Настоящата Политика за поверителност е валидна само за www.tesy.com, но не и за отделни страници и уебсайтове на трети страни, до които може да достигнете чрез препращане или по друг аналогичен начин от www.tesy.com. В тези случаи ТЕСИ няма контрол върху обработването на данни от трети страни и не може да гарантира защитата и неприкосновеността на Вашите лични данни.

        Настоящата политика е одобрена от управителя на "ТЕСИ" ООД на 25.05.2018 г. и регламентира обработката на лични данни през www.tesy.com.

Можете да се свържете с отговорното за ТЕСИ лице по защита на личните данни относно неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на dpo@tesy.com.

 

        Ключови понятия

        "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/потребителя на нашия уебсайт или софтуерно приложение и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни.

       "Субект на личните данни" – това сте вие, потребителят на www.tesy.com.

        "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ, съхранение, унищожаване и др.

        "Администратор на лични данни" –ТЕСИ ООД" (ТЕСИ), регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Шумен, бул. Мадара 48, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 040029337, което е собственик на домейна www.tesy.com. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката.

         "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което ТЕСИ стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на ТЕСИ в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

        "Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

         "Услуги на информационното общество" са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга. 

       Сигурност и защита на данните
       ТЕСИ предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни на www.tesy.com от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. С цел гарантиране на висока сигурност, мерките се предприемат на два етапа – на етапа на проектиране на отделни сегменти от уебсайта и предлаганите услуги, както и на етапа на подразбиране – когато Вие, като потребител попълните контактна форма/ се регистрирате за получаване на информационен бюлетин или по друг аналогичен начин. Мерките включват ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, стриктно следване на правилата във вътрешната политика, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на Вашите лични данни и спазване на добрите практики, насоки и указания за защита на лични данни от компетентните надзорни органи. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на лични Ви данни, ще Ви уведомим без ненужно забавяне в подходящ срок след узнаването, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

            Дейности по обработване на лични данни
           Вашите лични данни ще бъдат обработвани от ТЕСИ в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Когато кореспондирате с нас по имейл или попълните формуляр/форма за обратна връзка на нашия уебсайт, Вие се ангажирате данните, които предоставяте, да бъдат точни, коректни и актуални. Чрез www.tesy.com, ТЕСИ събира лични данни по следните начини:

 • Форма за обратна връзка;
 • Записване за информационен бюлетин;
 • Форма за Бизнес партньори (Partner log in);
 • Бисквитки (cookies)/ др. аналогични способи.

           При посещение на уебсайтa, за Вашето терминално устройство се закачат бисквитки, които позволяват Вашите действия или предпочитания да бъдат "запомнени" за определено време. За повече информация, моля разгледайте нашата Политика за използване и управление на бисквитките.

Категории лични данни
 През уебсайта се събират следните категории лични данни:

 

       Срок на съхранение и унищожаване
       Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. ТЕСИ предприема необходимите технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработваме за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по- долу; или за цел, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. 

    Законосъобразност
    Личните данни се обработват на основанията, посочени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни, както следва: 

      В случаите, когато попълвате Формата за контакти – обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие и за целите да отговорим на конкретното Ви искане (напр. информация за моделите на уредите, функционалности, въпроси, свързани със закупуване на наши уреди и гаранционно обслужване, положителни отзиви и критики, други).

       В случаите, когато попълвате Формата за Бизнес партньори (Partner log in), ще обработваме данните Ви за целите на предоставяне на поискана услуга – Вие ще имате лесен достъп до и възможност за свалянe на файлове със сервизна документация (взривни чертежи, списъци с резервни части, техни цени и снимки, електрически схеми, инструкции за употреба.

      В случай, че въведете Вашият имейл за Записване за информационен бюлетин, ние ще считаме това действие за утвърдителен акт, с който вие изразявате вашето сводобно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие да обработваме данните ви за целите на получаване на информационен бюлетин за нашите продукти и услуги.

       Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, след което ТЕСИ няма да ви изпраща информационни материали, освен ако не заявите изрично отново Вашето съгласие за това като отново въведете вашия Email в във формата. Moжете оттеглите Вашето съгласие като следвате линка в получения Email с информационни материали или на dpo@tesy.com.

Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си, може се обърнете към нас.

Обработка на основание легитимен интерес на ТЕСИ или трето лице и възражение на такава обработка

ТЕСИ обработва вашите данни на основание на съгласие и за целите на изпълнение на услугата, която сте поискали чрез функционалностите на www.tesy.com. Когато съгласието ви не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка, или тя не е непосредствено необходима за изпълнение на поисканата от вас услуга, ние най-вероятно имаме за основание наш или на трето лице легитимен интерес, който сме преценили, че няма да увреди или би засегнал незначително вашето право на неприкосновеност на личните данни. Такава преценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на вашата конкретна ситуация, съответната обработка засяга вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме вашето възражение и да се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 10 работни дни. С отправянето на възражението на тази обработка, вие можете да упражните и правото си на възражение по-горе. Възражението може да бъде отправено до нас на dpo@tesy.com

        Разкриване на данни на Трети страни
        ТЕСИ няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън случаите, когато това се налага да бъдат защитени жизненоважните интереси на Вас/ друго физическо лице, или е за целите на спазването на законово задължение, което се прилага спрямо ТЕСИ, като администратор на лични данни.

 ТЕСИ не извършва предаване на лични данни, събрани през www.tesy.com  на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

Вашите права

Като субект на данни и потребител/ползвател на www.tesy.com, Вие имате следните права:

          a. Право на информация
 Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения, но извършваме профилиране за целите на оценка на платежоспособността. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1- месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомени до един месец от получаване на Вашето искане.

          b. Право на достъп
 Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас се обработват, както и достъп до тези данни.

           Всяка информация, комуникация и действия по във връзка с вашите права се извършват и предоставят безплатно. Когато исканията на потребител са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ТЕСИ може или да наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

           c. Право на корекции
 Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

           d. Право за изтриване
 Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

       Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др. 

        e.Право на ограничаване на обработването
  Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 •  оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на ТЕСИ за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването. 

f. Право на преносимост на данни
 Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия:

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

 g. Право на възражение
 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на легитимен интерес или е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, в случай, че такива са предоставени на ТЕСИ, включително профилиране, основаващо се на тези основания.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания. 

h. Право да подадете жалба
 Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до надзорния орган. В България това е Комисията за защита на личните данни.

Разрешаване на спорове и приложимо право
 В случай на спорове, приложимото право е правото на Република България, а компетентния съд-съответния съд в гр. София.

 Всякакви спорове между ТЕСИ и потребителите на www.tesy.com по повод лични данни могат да бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да бъде отнесен пред Комисияta за защита на личните данни или директно пред компетентния съд в гр. София. 

            Актуализация
            Политиката за поверителност на личните данни влиза в сила от датата, посочена в началото, като същата може да бъде променяна впоследствие . Актуализираната Политика влиза в сила в деня на публикуването й на www.tesy.com. Ако посетите www.tesy.com след промяна на Политиката, ще бъдете обвързани с новата Политика за поверителност.

За допълнителна информация, както и във връзка с упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на dpo@tesy.com.