Какво е директива за Енергийно-свързани продукти (Energy-related products ErP)?


       Директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент установява рамка за определяне на изискванията на Общността за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението. Тя допринася за устойчивото развитие чрез повишаване на енергийната ефективност и нивото на опазване на околната среда, като същевременно подобрява сигурността на енергийните доставки.


       Какво означава това?


       Това е програма, въведена от Европейския съюз, като средство за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии, в отговор на климатичните промени.


Как един документ ще помогне за намаляване на въздействията от изменението на климата?


Това не е само документ. Това е Документът.
Чрез определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност, с този регламент всички нискоефективни отоплителни уреди следва да не бъдат допускани до пазара, като в същото време другите трябва да бъдат подобрени. Техническият напредък на отоплителните уреди води до подобрена енергийна ефективност и следователно осигурява понижено ниво на потребление на енергия.


        Към кои продукти се прилага новият регламент за екодизайн 2015/1188?


       От 1 януари 2018 г. Комисията на ЕС определи минимални изисквания за следните СЕ маркирани
енергийно-свързани продукти:

  • Електрически панелни конвектори
  • Електрически бойлери
  • Електрически отоплители за баня
  • Бойлери
  • Термопомпи с номинална топлинна мощност <400 kW
  • Бойлери за възобновима енергия (слънчеви, термопомпи)

         

         Как потребителят ще знае какво да избере?


         Наред с директивата за екодизайна е приета директива за етикетиране на отоплителните уреди. Всички бойлери, термопомпени бойлери и електрически бойлери трябва да се класират от А (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност). Другите електрически уреди за отопление трябва да достигнат минималните изисквания за ErP, за да отговарят на новите стандарти.


          Как това се отнася за електрическите отоплителни уреди?


          Регламентът за екодизайна се основава на изчисляването на Сезонната енергийна ефективност (Ns) за всеки електрически отоплителен уред - конвектор, панелен отоплителен уред, радиатор, лъчист конвектор, нагревателен уред за баня. Всеки тип нагревателен уред трябва да отговаря на минималните изисквания, в зависимост от вида на неговата инсталация - фиксирана или свободностояща. Тези изисквания са както следва: Ns = 36% за преносимите (свободностоящи) уреди; Ns = 38% за уреди с фиксиран монтаж. Сезонната енергийна ефективност се изчислява въз основа на два критерия:

  • Дали устройството има механичен термостат или електронен термостат + седмичен програматор
  • Наличие на допълнителни ErP свързани функции като: адаптивен старт, управление чрез Интернет, функция Отворен прозорец.


         Чрез сумирането на всички ErP свързани функции се постига максималната стойност от 40% Сезонна енергийна ефективност.


          Как TESY приема новия регламент?


          Като иновативна компания TESY приветства идеята.