В ECO Smart режим на работа, благодарение на специално разработен и вграден софтуер, се намаляват разходите за електрическа енергия без да се намалява количеството загрята вода и комфорта на потребителя. Как става това? Вграденият софтуер към електронното управление, подобно на изкуствен интелект, автономно проследява и запаметява навиците на потребителите и създава график, чрез който управлява работата на уреда, така че да осигури битова гореща вода точно тогава, когато е необходима. Вграденият алгоритъм поддържа възможността за бърза промяна в графика или за инцидентно вземане на душ. **ECO SMART режимът дава възможност и за ръчна намеса и еднократно загряване до максимална температура, без промяна в установения график на работа.

**Не се отнася за BelliSlimo Lite, BelliSlimo Lite Dry и BiLight Smart

Сравни

Изтрии всичко