Размерът е подходящ за инсталиране в малки и тесни пространства в близост до точката на потребление на битова гореща вода.

Сравни

Изтрии всичко