Какво представлява директивата за енергийните продукти (ErP)?Какво представлява директивата за енергийните продукти (ErP)?

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент създава рамка за определяне на изискванията на Общността за екодизайн на продукти, свързани с потреблението на енергия. Той допринася за устойчивото развитие, като повишава енергийната ефективност и нивото на опазване на околната среда, като същевременно подобрява сигурността на енергийните доставки.


Какво означава това?

Това е програма, въведена от Европейския съюз, като средство за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии, за да се отговори на промените в климата.

Как един документ може да помогне за намаляване на въздействието на изменението на климата?

Това не е просто документ. Това е Документът. Чрез определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност с тази наредба всички нискоефективни отоплителни уреди трябва да бъдат изключени от пазара, като в същото време следва да се подобрят другите. Техническият напредък на отоплителните уреди води до подобрена енергийна ефективност и следователно осигурява намалени нива на консумация на енергия.


За кои продукти се прилага новият регламент за екодизайн 2015/1188?

От 1 януари 2018 г. Комисията на ЕС определи минималните изисквания за следните маркирани с CE продукти, свързани с енергията:

• Електрически панелни нагреватели

• Електрически бойлери

• Нагреватели за баня

• Бойлери

• Термопомпи с номинална топлинна мощност < 400 kW

• Водонагреватели с възобновяема енергия (слънчеви, термопомпи)


Как потребителят ще знае какво да избере?

Заедно с директивата за еко-дизайн е приета и директива за етикетиране на отоплителните уреди. Всички бойлери, термопомпи и бойлери трябва да бъдат класирани от A (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност). Останалите електрически уреди за отопление трябва да достигнат минималния рейтинг ErP, за да могатотговарят на новите стандарти.


Как това се отнася за електрическите отоплителни уреди?

Регламентът Eco-Design се основава на изчисляване на сезонната енергийна ефективност (Ns) за всеки електрически отоплителен уред – конвектор, панелен нагревател, радиатор, лъчист нагревател, нагревател за баня. Всеки тип нагревател трябва да отговаря на минималното изискване, в зависимост от вида на неговия монтаж –фиксиран или свободностоящ. Тези изисквания са Ns=36% за мобилни уреди и Ns=38% за фиксирани уреди. Сезонната енергийна ефективност се изчислява въз основа на два критерия:

• Дали устройството има механичен термостат или електронен термостат + седмичен програматор

• Наличие на разширени функции като адаптивно стартиране, управление през Интернет, откриване на отворен прозорец.

Събирайки всички функции, той достига максималната стойност от 40% сезонна енергийна ефективност.

Сравни

Изтрии всичко