Центърът за изследване и обучение е важна крачка в развитието на TESY. Това е иновативен проект, койтo се реализира в началото на 2017 година. Центърът се състои от нова модерна лаборатория, зала за обучение и презентации пред служители и партньори на компанията. От изследванията, техническите анализи и сертификационните тестове на електрически обемни и проточни бойлери и отоплителни уреди за дома, ще се черпи вдъхновение, заряд и енергия, за да се генерират идеи за следващи стъпки в иновативното развитие на компанията и в изграждането на доверие и дългосрочни партньорски отношения. За тази цел в Центъра за изследване и обучение се реализира среда, в която открито да се споделят ценностите и техническите постижения, които да послужат за отправна точка за проекти за бъдещи реализации, където въображението ще работи без граници.

Всеки желаещ има възможност да споделя, да твори, да се обучава, да демонстрира проекти, да мечтае. Осигурят се нови работни места. Цялата концепция на проекта е „отворена” към партньорства, споделяне и дискусии, в това число и концепцията на интериорния дизайн, който е в стил отворен кашон, в който всеки ще може да надникне и да се запознае с работата на TESY.