Завод за панелни конвектори (капацитет над 200 000 броя/годишно; в процес на допълнително разширяване)